Estrès a la feina

L’estrès a la feina o estrès laboral apareix quan la pressió en l’entorn de treball o les interaccions laborals, comercials, amb la direcció, etc.  provoquen una saturació física o mental en el treballador, generant-li diverses conseqüències que afecten a la seva salut i també a la del seu entorn més pròxim. 

Si aquesta reacció d’estrès es manté durant molt de temps pot generar un esgotament físic i/o mental, en que la persona és incapaç de fer front a les situacions que li generen aquest estrès, experimentant alts nivells d’angoixa, sensació d’impotència o frustració que deterioraran el seu rendiment i afectaran la seva salut, produint-se, a més a més, una sèrie de reaccions emocionals negatives de les quals les més importants són l’ansietat, l’agressivitat i la depressió.

Per a l’estrès a la feina és molt convenient utilitzar la Regulació Emocional ja que normalment amb unes poques sessions es pot eliminar o disminuir notablement. I el procediment és molt senzill ja que simplement s’ha de reviure la situació o situacions estressants durant la sessió de Regulació Emocional.

Quan revivim la situació estressant i la deixem evolucionar, sense fer res, fins al final, l’estrès de la feina es desactivarà i desapareixerà per sempre.

Així tenim que la Regulació Emocional es basa en els següents principis:

  • Reviure el malestar o tenir-lo present
  • Observar les sensacions físiques i deixar-les evolucionar, sense fer res.
  • Mantenir-se en tot moment passiu i observant el nostre cos
  • Fins arribar a la calma i final de l’estrès.

Si ho deixem fer tot al nostre cos, sense intervenir-hi, aquesta calma acostuma a arribar en poc temps, com a màxim una parell de minuts.

Veure TESTIMONIS

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *